ㄟ 琛沫

one day:

一直很喜欢的意大利歌曲。
个人喜欢有三个版本
意法合唱 意语独唱 意语合唱
不容易找,附链接:
http://share.weiyun.com/0d82d01b4b3cc49baefedd85ffb6f23c

http://share.weiyun.com/2a614d6e419608606c8c99d849f064ed

http://share.weiyun.com/b2aa3f4012a019491efa2beb29ea6ad1

评论

热度(17)

  1. 不是橙子Ça Ira 转载了此音乐
  2. ㄟ 琛沫Ça Ira 转载了此音乐